Tarif fix la energie solara in Republica Moldova

Producerea de energie electrică din surse inepuizabile crește pe zi ce trece. Prin urmare, multe state tind să susțină obținerea de energiei din surse inepuizabile și să dezvolte mecanisme speciale de suport, cum ar fi tariful verde” în Ucraina sau în Rusia. În Moldova, “tariful verde” nu funcționează în sensul direct al cuvântului, în locul ei există un sistem de contorizare netă pentru persoanele fizice și juridice care își pot compensa consumul propriu și un tarif fix pentru persoanele care vând energie electrică. În articolul dat va fi examinat sistemul de contorizare netă pentru echilibrarea consumului propriu prin folosirea unui sistem fotovoltaic de uz casnic pentru o gospodărie sau o afacere. Dacă sunteți interesat să vindeți energie electrică și să construiți o centrală solară mare pentru a vinde energie electrică statului la un tarif fix, vă recomandăm să citiți articolul nostru – “Afacere cu panouri solare in Moldova”.

Mai jos veți găsi o prezentare a pașilor care trebuie urmată dacă plănuiți să achiziționați un sistem fotovoltaic.

Pasul 1 – Analizați potențialul de energie solară al casei Dvs.

Înainte de a vă decide să instalați panouri solare, trebuie să luați în considerare condițiile casei dumneavoastră.
– Casa mea este potrivită pentru panouri solare?
Dacă aveți acces la o hartă a radiației solare, o puteți folosi pentru a analiza radiația solară care va ajunge pe acoperișul dumneavoastră. Acoperișul ar trebui apoi inspectat, iar rezistența acestuia ar trebui verificată.
– Are nevoie acoperișul meu de reparații?
Totul depinde de starea acoperișului, dar nu uitați că panourile solare au o durată de viață de aproximativ 25-30 de ani.

Pentru a produce o cantitate de energie anuală mare panourile solare trebuie instalate pe acoperișurile îndreptate in partea sud-est, sud sau sud-vest. Se recomandă ca panourile solare să fie înclinate la același unghi ca și acoperișul, la un unghi de la 15 până la 45 grade. Rețeaua trebuie să aibă capacitate suficientă pentru a primi electriciteatea transmisă de sistemul dumneavoastră solar în rețea.

Pasul 2 – Alegerea sistemului fotovoltaic potrivit

Exemplu:
Stațiile solare cu o capacitate montată de 1 kilowatt (kW) ocupă o suprafață de circa 5-8 m².Dacă instalația orientată spre sud va fi înclinată sub un unghi de 30-50 de grade și va fi neumbrită, atunci, acest 1 kW va produce aproximativ 1 200-1 400 de kilowați-oră(kWh) anual. Panourile solare montate pe acoperiș, de exemplu, poate avea o capacitate instalată de circa 5 kW, care acoperă o zonă de aproape 30 m² și care ar produce între 6 000 și 6 500 kWh pe an pe un acoperiș neumbrit.

In video de mai jos sunt importate panourile fotovoltaice Trina Solar 665W, care sunt o alegere buna pentru statia voastra fotovoltaica:

Important!
Contorizarea netă este o schemă de sprijin guvernamental pentru cei care doresc să producă energie electrică pentru consumul propriu și să reintroducă surplusul de energie în rețea, pentru a o utiliza ulterior, atunci când este necesar. Elementul principal al contorizării nete este utilizarea energiei electrice. Din acest motiv, trebuie de calculat consumului electricității la momentul instalării panoului fotovoltaic.Trebuie remarcat faptul că recuperarea tuturor investițiilor se face în condiții avantajoase, dar numai dacă consumul electricității este egal cu cantitatea de energie electrică care urmează să fie produsă.

Pasul 3 – Trebuie să obțineți un aviz de conectare de la operator- ICS Premier Energy Distribution sau K. RED NORD.

Notificarea poate fi primită:
-prin e-mail (development@rednord.md);
-online pe site-ul www.premierenergydistribution.md/ro/network-connection-form;
-la biroul de comerț al operatorului de sistem;
-prin scrisoare înregistrată.

Important!
Autorizația de conectare este eliberată de către operatorul de rețea gratuit. Condițiile tehnice și economice pentru conectarea la rețea sunt specificate în autorizația de conectare. Condițiile prevăzute în autorizația de conectare trebuie să fie respectate nu numai de către solicitant, ci și de către un electrician autorizat și un proiectant.

Cererea de conectare conține următoarele informații:
1) datele personale a candidatului;
2) scopul folosirii electricității (în cazul unui loc de consum);
3) tipul de instalare;
4) calcularea puterii instalate necesare pentru producție;
5) gruparea receptoarelor electrice în funcție de cerințele de siguranță a alimentării cu electricitate;
6) receptoarele elctrice care urmează să fie utilizate (dacă sunt alimentate cu o singură sursă de tensiune sau mai multe etc.).
7) identificarea locului de producție, inclusiv localizarea geografică sau adresa acestuia.

Următoarele documente trebuie fixate la cererea de autorizație de racordare:
1) O copie a deciziei de înregistrare emisă de AEP;
2) O copie a buletinului de identitate a administratorului;
3) O copie a documentelor care confirmă deptul la proprietatea/utilizarea de către solicitant a locului de producție/terenului în cauză;
4) Planul de amplasare a panourilor solare pentru care este necesară conectarea;
5) Detalii bancare;
6) Certificat de TVA.

Pasul 4 – Coordonarea si proiectarea proiectului electric.

– proiectarea mecanismului de conectare;
– coordonarea și expertiza proiectului, executarea în modul prevăzut de lege.

Pasul 5 – Implementarea lucrărilor de instalare a panourilor solare:
– contactați numai firme cu experiență (electricieni autorizați);
– comparați prețurile; – negociați asupra termenului de desfășurare a lucrărilor;
– analizați propunerea bine (modelul de panouri fotovoltaice și invertoare, sistemele de instalare etc.). Merită menționat faptul că echipamentele de înaltă calitate vă vor permite să beneficiați cât mai mult posibil de utilizarea sistemelor fotovoltaice; pentru a face acest lucru, ar trebui să vă adresați doar furnizorilor cu experiență și de încredere, cum ar fi compania Elenergy – https://elenergy.md/, care este unul dintre cei mai mari importatori de panouri solare din Moldova și lucrează exclusiv cu panouri de la producătorii din lista Tier 1. Astfel de companii lucrează de obicei direct cu producătorul, datorită acestui fapt au toate certificatele care confirmă originalitatea echipamentului, precum și suprataxe minime; – cereți certificate de conformitate pentru toate materialele;
– negociați o perioadă de garanție rezonabilă pentru lucrări și echipamente.

La cererea depusă la ANRE în vederea eliberării unui certificat de conformitate a unei instalații electrice, candidatul trebuie sa prezinte următoarele documente:
1. Un permis de conectare la rețeaua electrică a operatorului de sistem;
2. Documentația de proiectarea instalației electrice care a fost aprobată și examinată în conformitate cu procedura stabilită;
3. Declarația unui electric autorizat;
4. Certificatele instalațiilor electrice (transformator/stație de transformare, instalație de distribuție prefabricate, linie electrică aeriană, linie de cablu, instalație de împământare, instalație de protecție cu relee, generator, panouri solare);
5. Lista echipamentelor de protecție și protocoale de teste tehnice, indicatori de siguranță;
6. Un ordin privind stabilirea persoanei responsabile pentru instalația electrică;
7. Foaia cu numele și prenumele, funcția, grupul de siguranță electrică, datele de contact de electricieni sau contract de întreținere a instalației producătoare de energie electrică cu agentul economic care prestează serviciul și care prezintă lista de electricieni;
8. Certificatul de recepție a instalației electrice, precum și documentele de recepție a echipamentelor electrice;
9. Raport tehnic privind măsurătorile și testele cu schema electrică a monofilamentului;
10. Convenție privind exploatarea în comun a liniilor aeriene în cazul suspendării în comun pe stâlpii aflați în proprietatea altor agenți economici

Pasul 6 – Emaniciparea unui certificat de conformitate pentru aprobarea în exploatare de la ANRE.

Important!
Solicitarea pentru eliberarea certificatul de conformitate și toate documentele necesare pot fi transmise de asemenea, prin e-mail ( anre@anre.md ).

Pasul 7 – Semnarea unui acord cu ICS Premier Energy Distribution sau S.A. RED NORD pentru utilizarea mecanismului de măsurare netă.
-Completarea unei cereri de utilizare a contorizării nete;
-Încheierea unui acord suplimentar la contractul existent de furnizare a energiei electrice.

tarif-verde-in-moldovaCare sunt avantajele in alegerea unui sistem fotovoltaic?
1) O modalitate excelentă de economisire a banilor! Micșorarea consumului de energie va reduce de asemenea și costul facturii dumneavoastră.
2) Întreținerea este minimă, iar recuperarea investițiilor este rapidă.
3) Plănuiți să vă mutați? Un sistem fotovoltaic va crește costul casei dumneavoastră!
4) Vă puteți controla producția de energie de la distanță prin intermediul telefonului, laptopului sau tabletei.
5) Deveniți mai ecologic. Energia solară este o sursă inepuizabilă care nu poluează mediul înconjurător.
6) Sistemul fotovoltaic are o durată de viață de cel puțin 25 ani.

Ce este și ce reprezinta contorizrea netă?
Mecanismul de susținere a contorizării nete permite utilizatorilor finali (persoanelor fizice sau organizațiilor) să producă și să utilizeze propria energie electrică prin instalarea de panouri solare pe acoperiș. Pe lângă faptul că contorizarea netă promovează sursele inepuizabile de energie, mai semnifică și economii la facturile de electricitate, o dependență mai mică de variațiile tarifelor de electricitate, pe când energia generată de sistemul fotovoltaic acoperă o porțiune din consumul de electricitate.

Important!
-Capacitatea sistemului fotovoltaic instalat trebuie să fie de până la 200 kW, și nu mai mult decât capacitatea specificată în contractul cu furnizorul. Sistemul fotovoltaic trebuie să fie conectat la rețea și trebuie să funcționeze în paralel și sincronizat cu rețeaua;
-Capacitatea instalată cumulată a sistemului fotovoltaic conectat la aceeași rețea electrică nu trebuie să întreacă limita de 5% din sarcina maximă înregistrată în anul precedent.

În ce constă ajutorul acordat de stat pentru construcția unui sistem fotovoltaic de acoperirea a consumului propriu?
În 2018, în vigoare a intrat Legea nr. 10 privind stimularea energiei regenerabile. Această lege este considerată principiul de contorizare netă a energiei electrice. Mecanismul dat reprezintă relația dintre producător si consumător. În cazul în care proprietarul unei centrale electrice care produce energie din surse inepuizabile o folosește pentru consumul propriu și are dreptul de a livra în rețea energia produsă in plus.

La sfârșitul lunii energie electrică este facturată
a) Dacă volumul energiei electrice consumată depășește cantitatea de energie furnizată în rețea, consumatorul va plăti furnizorului doar diferența dintre volumul de energie utilizată și volumul energiei furnizate în rețea.
b) Dacă volumul de energie electrică primită de la furnizor este mai mic decât volumul de electricitate furnizată în rețea, atunci furnizorul de electricitate va întocmi la sfârșitul lunii o balanță a energiei livrate și utilizate din rețea, diferența de cantitate fiind inclusă direct în factura utilizatorului final pentru utilizarea in lunile următoare.

Important!
În cazul în care, la sfârșitul anului, furnizorul stabilește că consumatorul a distribuit mai multă energie în rețea decât volumul de electricitate consumată din rețea, furnizorul trebuie să plătească consumatorului costul electricitatății neutilizate la prețul mediu al energiei electrice pe piață.

Dacă ați ajuns la concluzia că doriți să instalați panouri solare și să profitați de mecanismul de măsurare netă, trebuie să știți că există mai mulți pași care trebuie parcurși.
1) Analizați potențialul de energie solară al locuinței Dvs.
2) Elaborarea și aprobarea unui proiect electric
3) Alegeți sistemul fotovoltaic
4) Examinați acoperișul
5) Obținerea unei declarații de conformitate pentru punerea în funcțiune ANRE
6) Efectuarea instalării panourilor solare
7) Cereți un permis de conectare de la operatorul de sistem: ICS Premier Energy Distribution sau S.A. RED NORD
8) Reclarificarea actului de delimitare a instalațiilor electrice de către ICS Premier Energy Distribution sau S.A. RED NORD
9) Încheierea contractului privind utilizarea mecanismului contabil net cu ICS Premier Energy Distribution sau K. RED NORD

Care sunt componentele unui sistem fotovoltaic?
Celule solare – transformă energia solară în electricitate sub formă de curent neîntrerupt (DC).
Sistem de montare – important pentru montarea celulelor solare pe acoperișul sau pe fațada clădirii.
Invertor – celula fotovoltaică produce curentul neîntrerupt (DC), iar dispozitivele electrice din casă folosesc curent ciclic (AC). Un invertor transformă curentul neîntrerupt în curent variabil.
Sisteme de conectare – sistemul electric din casa dumneavoastră este conectat la sistemul solar. Siguranțele și contoarele electrice sunt montate în cutia de distribuție. Întrerupătoarele de siguranță suntmontate pe ambele părți a invertorului, atât pe partea de curent continuu, cât și pe cea de curent alternativ.

În ce loc poate fi amplasat un panou solar?
Panourile solare pot fi instalate pe orice fel de acoperiș. O eficiență maximă va asigura înclinarea ideală a panoulor solare pe partea de sud care trebui să fie de 30°. Este necesar să se asigure că panourile nu sunt umbrite de copaci sau de alte clădiri. Spațiul necesar pentru instalarea unui sistem de 3 kW pe un acoperiș este de aproximativ 20 de metri pătrați. Sunt prezente dificultăți în instalarea panourilor pe acoperiș?? Atunci vă propunem instalarea lor pe sol. În acest caz, locul ocupat pe pământ va fi mai mare.

Câtă energie solara va putea produce un sistem solar de 3 kW?
În funcție de zona geografică în care este montat sistemul solar, acesta va crea o energie totală de circa 4000 kWh pe an, ceea ce înseamnă o producție medie va fi de 333 kWh pe lună. Dar, cu toate acestea, producția de energie se diferențiază în apartenență de anotimp deoarece vara, sistemul solar poate realiza până la 480 kWh pe lună,pe cănd iarna sistemul nu va putea să realizeze mai mult de 150 kWh pe lună.

Cum își poate îndeplini funcția un sistem solar?
De la început, panourile solare sub formă de curent neîntrerupt transformă radiația solară în electricitate. Apoi invertorul transformă curentul neîntrerupt în curent ciclic, care este folosit de aparatele de uz casnic sau energia electrică este transmisă la rețeaua electrică. Datorită conectării sistemului fotovoltaic la rețeaua electrică internă a casei, energia electrică este utilizata pe deplin in casa dumneavoastră. Dacă volumul energiei electrice produsă de sistemul fotovoltaic este mai mare decât volumul consumat atunci energia produsă in adaos este transmis către rețeaua electrică externă. Cu ajutorul unui contor se măsoară intrarea și ieșirea energiei electrice.

Pentru o stare bună a panourilor fotovoltaice sugerăm ca dumneavoastră să:
1) Verificați sistemul fotovoltaic, cel mai bine va fi primăvara când nu este zăpadă;
2) Cercetați starea cablurilor, astfel încât acestea să fie întregi și să nu fie îndoite;
3) Nu călcați pe modulele panoul fotovoltaic deoarece panoul solar este foarte sensibil;
4) Curățați modulele cu o țesătură umedă;
5) Controlați în mod regulat indicatorii de avertizare ai invertorului;
6) Verificați în mod regulat dacă structura acoperișului este in regulă;
7) Să verificați în timp real, cu ajutorul sistemului de monitorizare online, dacă instalația lucrează corect.

Important!
La sârșitul fiecărei luni sunt verificate datele contorului și, în caz de consum mai mare, se va plăti diferența dintre energia creată și cea utilizată. Dacă volumul electricității create de sistemul fotvoltaic este mai mare decât volumul electricității utilizate in gospodărie, atunci energia electrică creată in surplus este transmisă in următoarele luni și poate sa se utilizeze atunci când consumul este mai mare.

 

Acest articol se bazează pe ghidul de la aee.md (Agenția de Eficiență Energetică) și este completat de cunoștințele subiective ale autorului în domeniul energiei alternative.

4 thoughts on “Tarif fix la energie solara in Republica Moldova”

  1. Buna ziua.,! La o casa la pămînt cit m-ar costa instalația de 5-7 kw sau 10kw, prețul final (lucrările+materialele). Straseni ., mulțumesc

    1. Dumitru, bună ziua! Prețul sistemelor fotovoltaice la cheie depinde de tipul de sistem, amplasarea panourilor și multe altele. Un calcul detaliat și costul real al proiectului dumneavoastră, puteți afla sunând 060677766.

    1. Gheorghe, buna ziua! Dacă sunteți interesat să vă construiți propria centrală fotovoltaică, sunați 060677766 și obțineți o ofertă actualizată.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Related Post